ISCR Netværk

ISCR udvikler og driver 3 Netværksgrupper

Netværk for direktører og ejerledere

Gruppen mødes en gang i kvartalet hos skiftende virksomheder i gruppen. Møderne tager udgangspunkt i aktuelle udfordringer og muligheder hos den pågældende værtsvirksomhed, mens der ofte også vil være et eksternt oplæg om nye tendenser inden for forretningsudvikling til inspiration for gruppen.

Netværk for produktionsansvarlige

Gruppen mødes en gang i kvartalet hos skiftende virksomheder i gruppen. På møderne diskuteres alt fra nye veje til rekruttering af produktionsmedarbejdere over teknisk optimering og robottisering i produktionsapparatet til brugen af underleverandører til at klare større opgaver.

Netværk for plastvirksomheder

Gruppen består af 15 udviklingsorienterede plastproduktionsvirksomheder i Randers. Gruppen mødes 3-4 gange årligt, og møderne handler typisk om nye samarbejdsmuligheder med eksterne aktører såsom Universiteter, Regionshospital, GTS’er, affaldsaktører og teknologileverandører. Herudover driver gruppen løbende projekter, der retter sig imod styrket rekruttering af medarbejdere til plastindustrien i Randers og partnerskaber der styrker mulighederne for øget plastgenanvendelse.

Temamøder

ISCR afholder 2-3 gange om året desuden tværgående temamøder for alle betalende medlemmer. Ofte vil udgangspunktet for temamøderne kredse om nye ledelsesværktøjer, motivation af medarbejdere eller HR-relaterede emner. ISCR har over årene haft en række spændende oplægsholdere til at inspirere virksomhederne på temamøderne, heriblandt indkøbs- og HR-chefer fra store industrilokomotiver som Siemens og Vestas og mere kreative og skæve indspark fra bl.a. ledelsesguru Nils Villemoes.

Vil du høre mere?

Hvis du ønsker at høre mere om ISCR’s Netværksaktiviteter, så kontakt projekleder Jonas Andersen på joa@iscr.dk eller telefon 23 83 90 46.

netvaerk

Nyheder fra ISCR

19.08.2019.

Robotmøde på tværs af ISCR netværksgrupper

I midten af juni var 30 industriledere og produktionsansvarlige samlede til

Læs mere
26.10.2018.

35 industriejere og -medarbejdere hørte om nye ledelsestilgange

Temaet var ledelse i opbrudstider, da ISCR afholdte velbesøgt

Læs mere
29.01.2018.

ISCR temamøde om konsekvenserne af den nye persondataforordning

Den nye persondataforordning træder snart i kraft Det betyder, at virksomheder

Læs mere
1.01.2018.

ISCR-medlemmer i fuld gang med nye strategiforløb

I løbet af 2018 og 2019 får 5 industrivirksomheder i Industry Smart Center

Læs mere
20.12.2017.

ISCR og Aarhus Universitet får penge til at styrke ejerledede virksomheder i Randers

Fra 1 januar 2018 kan ISCR tilbyde de ejerledede medlemsvirksomheder et forløb

Læs mere
25.07.2017.

ISCR søsætter nyt netværk for produktionsansvarlige

Netværksgruppen skal skabe et fuldt fortroligt sparringsmiljø for ISCR 's

Læs mere

“Vi er blevet mere konkurrencedygtige, end vi var tidligere.”

Per Hastrup

Administrerende direktør for Prodan

”I dag samarbejder vi med flere forskellige tidligere konkurrenter – nu kalder jeg dem kolleger.”

Per Hastrup

Administrerende direktør for Prodan.

”Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken, hvis den allerede er opfundet.”

Jim Kjær

Produktionsleder for Dermapharm.

”Jo mere vi står sammen, jo stærkere er vi.”

Kenn Bødker

Direktør for Bødkers Smede- og Maskinværksted.