Nyheder

Muligheder i vindmølleindustrien

Analytikere forudser, at vindmølleindustrien vil blive mødt af en kraftig konkurrence på pris fra udlandet i de kommende år. Derfor er der fokus på vindindustrien på et informationsmøde i Randers.

Den gennemsnitlige årlige omsætning i vindmølleindustrien er steget med 10 pct. i perioden 2006-2011. Dermed har vindindustrien været en hastigt voksende branche i Danmark. Men iagttagere spår, at vindmølleindustrien i de kommende år vil opleve en markant priskonkurrence fra udlandet og et deraf følgende opbrud i værdikæden. Det ventes således, at vindmøllefabrikanter i højere grad vil ef­terspørge systemløsninger fra færre leverandører. Det vil bl.a. stille store krav til leveran­dører i vindmølleindustrien.

Informationsmøde om udviklingen

Det er baggrunden for at Industry Smart Center Randers nu er medarrangør af et informationsmøde om den forventede udvikling inden for vindindustrien. Her vil erhvervspolitisk konsulent Thomas Sylvest fortælle om udviklingen og potentialerne i vindmølleindustrien. På informationsmødet vil deltagerne også blive præsenteret for netværket ISCR, som du kan læse mere om i boksen til højre. Endelig vil direktør Flemming Werk fra VSB Industri- og Stålmontage A/S vise rundt på virksomheden.