Nyheder

ISCR-medlemmer udveksler gode råd om ledelse

ISCR havde d. 16. juni inviteret de 30 medlemmer til temamøde om principperne for god ledelse i fremstillingsvirksomheder. Deltagerne hørte bl.a. om team-ledelse og brugen af medarbejderudviklingssamtaler til at styrke virksomhedens performance. Dagens indlægsholdere var HR-ansvarlig i Siemens, Thomas Bundgaard, og virksomhedskonsulent Kurt Weis. Fokus var i høj grad på brugen af faste samarbejdsprocedurer, forventningsafstemning samt motivation og udvikling af den enkelte medarbejder.

Flere af ISCR-virksomhederne var mødt op med flere deltagere – lige fra projektledere til produktionschef og direktører – med det formål at få input om konkrete værktøjer til styrkelse af organiseringen og ledelsen i deres virksomhed.

“Formålet med dagens temamøde har været, at skabe opmærksomhed om, hvor vigtigt det er at have fokus på de interne samarbejdsprocesser i en produktionsvirksomhed. Og samtidig understrege, at man som ledelse bør have en strategi for, hvordan man vil holde på og udvikle sine dygtige medarbejdere”, udtaler ISCR-projektleder Jonas Junge Andersen.

Flere af deltagerne benyttede lejligheden til at åbne op om deres egne konkrete udfordringer med at optimere samarbejde og organisering i hverdagen. Det skabte grundlag for en masse gode diskussioner og sparring deltagerne imellem.

“Det er et af de allervigtigste elementer, når vi bringer vores ISCR-medlemmer sammen til temaarrangementer som det her. Det er super vigtigt, at virksomhederne deler deres oplevelser og erfaringer fra hverdagen med hinanden. Det betyder nemlig, at paraderne sænkes og virksomhederne lærer af hinandens måder at gøre tingene på”, slutter Jonas Junge Andersen.

Fakta

Temamødet om “God Ledelse” på Memphis Mansion i Randers er arrangeret af  Industry Smart Center Randers.

Industry Smart Center Randers er et innovativt kraftcenter for fremstillingsvirksomheder, vidensinstitutioner og offentlige myndigheder, der arbejder sammen for at fastholde og udvikle attraktive arbejdspladser inden for produktionsindustri. Initiativtagerne til ISCR er Randers Kommune, Fornyelsesfonden, Region Midtjylland og fremstillingsindustrien i Randers Kommune.

Oplægsholdere på konferencen var:

  • HR Direktør, Thomas Bundgaard, Siemens
  • Tidligere HR Direktør i Logstor og virksomhedskonsulent, Kurt Weis