f.jpg

Et initiativ opstået blandt virksomheder

ISCR er et initiativ der er vokset frem blandt fremstillingsvirksomheder i Randers. Med afsæt i de store konsekvenser finanskrisen og øget global konkurrence, har flere af disse virksomheder formået at øge både produktion, omsætning, antal medarbejder samt overskud. Formålet med ISCR er at skabe et center der:

  • Tilbyder attraktive aktiviteter for fremstillingsvirksomheder via samarbejde
  • Involverer vidensinstitutioner og erhvervsfremmesystemet i virksomhedernes udvikling
  • Sætter fokus på fremtidens fremstillingsindustri i Danmark

I et samarbejde mellem fremstillingsvirksomheder i Østjylland, Randers Kommune, Aalborg og Aarhus Universitet, MARTEC og Tradium, samt med støtte fra Region Midtjylland og Fornyelsesfonden, er ISCR opstået som et center der skal udbyde kollektive aktiviteter der kan understøtte en positiv udvikling for fremstillingsindustrien lokalt, regionalt og nationalt. ISCR tilbyder derfor en række aktiviteter, der tager afsæt i fremstillingsindustriens egne behov.

Baggrunden for Randers som omdrejningspunkt for fremstillingsindustrien skal findes i den industrielle historik og tradition, der kendetegner Østjylland i almindelighed og Randers i særdeleshed. Den industrielle tradtion betyder, at områdets SMV'er har stærke industrielle kompetencer og know-how, men det betyder også, at der er et stort potentiale for videreudvikling af Randers-områdets industri. 

 

 Print  Email