d.jpg

Værkstedsmøde med fokus på LinkedIn 

D. 23. september 2016

ISCR afholder d. 26. oktober et temaarrangment med fokus på brugen af LinkedIn. Arrangementet foregår på Memphis Mansion, og vil tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds muligheder for at benytte LinkedIn til rekruttering samt øget salg og markedsføring. Værkstedsmødet er målrettet alle ISCR-virksomheder, der har ambitioner om at styrke grundlaget for rekruttering af de rette medarbejdere og øge markedsføringen af virksomhedens produkter og løsninger. ISCR er gået sammen med LinkedIn-ekspert, Marianne Køpke, som har + 20 års erfaring med IT, og de sidste 7 år har arbejdet intensivt med at rådgive virksomheder om brugen af bl.a. LinkedIn til rekruttering, salg og markedsføring.

Arrangementet vil være delt op i 2 dele:

1)  Den grundlæggende basisfunktionalitet af LinkedIn, herunder de mange muligheder, der er med LinkedIn

2) Workshop med fokus på oprettelse af firmaprofil samt tips og tricks til at tiltrække de bedste medarbejdere via LinkedIn

Der vil således være et solidt udbytte at hente for virksomhederne, hvad enten, der er brug for basal info om brugen om LinkedIn eller mere avanceret anvendelse af LinkedIn til f.eks. målrettet markedsføring eller rekruttering.

Fakta 

Tidspunkt: D. 26. oktober 2016

Sted: Memphis Mansion 

Forplejning: Køkkenet serverer morgenbuffet 

Tilmelding: Foregår til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest d. 12. oktober

Oplægsholder på mødet:

Marianne Køpke 

ISCR-temamøde om robotter og automation

D. 20. juli 2016

ISCR afholder d. 23. august temamøde om robottisering og automation på Memphis Mansion i Randers. Arrangementet henvender sig til alle ISCR-medlemmer, der enten skal i gang med eller overvejer at gå i gang med robottisering og automation i produktionen. ISCR har indgået et samarbejde med Teknologisk Insitut om gennemførsel af arrangementer og forløb med det formål at støtte ISCR-virksomhederne i anvendelsen af robotter og specialmaskiner. På temamødet vil fokus være på forudsætningerne for robbottisering og hvordan man kommer i gang som virksomhed. 

På mødet vil Teknologisk Instituts robotspecialist præsentere de helt konkrete fremgangsmåder man som virksomhed bør benytte, hvis man overvejer at implementere robotter, eller hvis man blot er interesseret i at finde ud af, om det giver mening at anvende robotter i produktionen. Herefter vil produktionschefen i BM Silo, Daniel Primdahl, fortælle om, hvordan man i BM Silo er kommet fra idé til praktisk implementering af robotter. 

Fakta

Tidspunkt: D. 23. august 2016

Sted: Memphis Mansion

Forplejning: Køkkenet vil severe deres morgenbuffet

Tilmelding: Foregår til  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  senest d. 8. august 2016

Oplægsholdere på konferencen er:

  • Bo Genefke, Seniorkonsulent, Teknologisk Institut
  • Daniel Primdahl, Produktionschef, BM Silo A/S

  

 

ISCR-medlemmer udveksler gode råd om ledelse 

D. 19. juli 2016

ISCR havde d. 16. juni inviteret de 30 medlemmer til temamøde om principperne for god ledelse i fremstillingsvirksomheder. Deltagerne hørte bl.a. om team-ledelse og brugen af medarbejderudviklingssamtaler til at styrke virksomhedens performance. Dagens indlægsholdere var HR-ansvarlig i Siemens, Thomas Bundgaard, og virksomhedskonsulent Kurt Weis. Fokus var i høj grad på brugen af faste samarbejdsprocedurer, forventningsafstemning samt motivation og udvikling af den enkelte medarbejder.

 

 

Flere af ISCR-virksomhederne var mødt op med flere deltagere - lige fra projektledere til produktionschef og direktører - med det formål at få input om konkrete værktøjer til styrkelse af organiseringen og ledelsen i deres virksomhed.

"Formålet med dagens temamøde har været, at skabe opmærksomhed om, hvor vigtigt det er at have fokus på de interne samarbejdsprocesser i en produktionsvirksomhed. Og samtidig understrege, at man som ledelse bør have en strategi for, hvordan man vil holde på og udvikle sine dygtige medarbejdere", udtaler ISCR-projektleder Jonas Junge Andersen.

Flere af deltagerne benyttede lejligheden til at åbne op om deres egne konkrete udfordringer med at optimere samarbejde og organisering i hverdagen. Det skabte grundlag for en masse gode diskussioner og sparring deltagerne imellem.  

"Det er et af de allervigtigste elementer, når vi bringer vores ISCR-medlemmer sammen til temaarrangementer som det her. Det er super vigtigt, at virksomhederne deler deres oplevelser og erfaringer fra hverdagen med hinanden. Det betyder nemlig, at paraderne sænkes og virksomhederne lærer af hinandens måder at gøre tingene på", slutter Jonas Junge Andersen.

Fakta

Temamødet om "God Ledelse” på Memphis Mansion i Randers er arrangeret af  Industry Smart Center Randers.

Industry Smart Center Randers er et innovativt kraftcenter for fremstillingsvirksomheder, vidensinstitutioner og offentlige myndigheder, der arbejder sammen for at fastholde og udvikle attraktive arbejdspladser inden for produktionsindustri. Initiativtagerne til ISCR er Randers Kommune, Fornyelsesfonden, Region Midtjylland og fremstillingsindustrien i Randers Kommune.

Oplægsholdere på konferencen var:

  • HR Direktør, Thomas Bundgaard, Siemens
  • Tidligere HR Direktør i Logstor og virksomhedskonsulent, Kurt Weis

 

Det går godt hos Prodan

I løbet af 2015 har ISCR hjulpet Prodan A/S med at udvikle nye forretningsmodeller. Der bærer nu frugt i form af flere ordrer på de nye produktionslinjer og vækst i beskæftigelse som følge heraf. 

Læs artiklen fra Ledelseidag.dk fra d. 19. februar:

Underleverandør lokker produktion hjem fra Østen

Netværksmøder om strategiimplementering og ledelse hos Dan Dryer

D. 01-02-2016

Tirdag d. 19. januar samledes 8 ISCR virksomheder i netværksgruppen for strategi og forretningsudvikling. Temaet for mødet var vækstorienteret ledelse og udvikling med afsæt i casen Dan Dryer. 

Dan Dryer startede i 2013 et forløb op med Michael Wilkens vedrørende udvikling af Dan Dryers produkter og markeder. Den udvikling der blev søsat har bidraget til Dan Dryers kraftige vækst over de seneste år. En vækst der er så kraftig, at den har skaffet virksomheden prædikatet gazellevirksomhed 2015, hvilket er en særdeles imponerende bedrift af så moden virksomhed som Dan Dryer.

Netværksgruppen blev vist rundt i Dan Dryers produktionslokaler, mens direktør Susanne Friis Eden fortalte om Dan Dryers produktion af bl.a. håndtørrer og pusleborde.