a.jpg

ISCR Netværk 

ISCR udvikler og driver 3 netværksgrupper for medlemmerne:

1) Netværk for direktører og ejerledere: Gruppen mødes en gang i kvartalet hos skiftende virksomheder i gruppen. Møderne tager udgangspunkt i aktuelle udfordringer og muligheder hos den pågældende værtsvirksomhed, mens der ofte også vil være et eksternt oplæg om nye tendenser inden for forretningsudvikling til inspiration for gruppen. 

2) Netværk for produktionsansvarlige: Gruppen mødes en gang i kvartalet hos skiftende virksomheder i gruppen. På møderne diskuteres alt fra nye veje til rekruttering af produktionsmedarbejdere over teknisk optimering og robottisering i produktionsapparatet til brugen af underleverandører til at klare større opgaver. 

3) Netværk for plastvirksomheder: Gruppen består af 15 udviklingsorienterede plastproduktionsvirksomheder i Randers. Gruppen mødes 3-4 gange årligt, og møderne handler typisk om nye samarbejdsmuligheder med eksterne aktører såsom Universiteter, Regionshospital, GTS'er, affaldsaktører og teknologileverandører. Herudover driver gruppen løbende projekter, der retter sig imod styrket rekruttering af medarbejdere til plastindustrien i Randers og partnerskaber der styrker mulighederne for øget plastgenanvendelse. 

Temamøder:

ISCR afholder 2-3 gange om året desuden tværgående temamøder for alle betalende medlemmer. Ofte vil udgangspunktet for temamøderne kredse om nye ledelsesværktøjer, motivation af medarbejdere eller HR-relaterede emner. ISCR har over årene haft en række spændende oplægsholdere til at inspirere virksomhederne på temamøderne, heriblandt indkøbs- og HR-chefer fra store industrilokomotiver som Siemens og Vestas og mere kreative og skæve indspark fra bl.a. ledelsesguru Nils Villemoes. 

Vil du høre mere?

Hvis du ønsker at høre mere om ISCR's netværksaktiviteter, så kontakt projekleder Jonas Andersen på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller 23839046. 

 Print  Email

Dan Dryer i Amtsavisen efter gazellekåring

D. 22.10.2015

>>>Læs hele artiklen i amtsavisen her

 Print  Email

Gør konkurrenten til kollega

03.01.2013: På virksomheden Prodan A/S i Randers opfatter man ikke længere andre virksomheder i samme branche som konkurrenter. For at stå stærkere i markedet og styrke virksomhedens konkurrencekraft hjælper tidligere konkurrenter nu hinanden i samarbejde med Industry Smart Center Randers - ISCR.

”Vi er blevet mere konkurrencedygtige, end vi var tidligere,” fortæller Per Hastrup, der er administrerende direktør i Prodan A/S i Randers, om det seneste års forløb. Her har metal- og plastbearbejdningsvirksomheden samarbejdet med netværket ISCR – Industry Smart Center Randers, der har som overordnet formål at forbedre østjyske virksomheders konkurrencekraft og derved bevare produktionsarbejdspladser i Danmark.

Del viden og brug dygtige konsulenter

Prodan A/S beskæftiger i dag 116 medarbejdere, men direktør Per Hastrup vurderer, at dette tal vil stige til ca. 130 i løbet af 2013. Opskriften på den forbedrede konkurrencekraft er, at dele viden og ressourcer med virksomheder, hvoraf en del tidligere var konkurrenter og at bruge kompetente konsulenter til at effektivisere produktion, logistik og administration. Og det er netop, hvad der sker i samarbejdet med ISCR.

”I dag samarbejder vi med flere forskellige tidligere konkurrenter – nu kalder jeg dem kolleger,” fortæller Per Hastrup og peger bl.a. på randersvirksomhederne VSB, Bosal Sekura Industries, Randers Tandhjulsfabrik og Bødker Smede- og Maskinværksted.

Som eksempel hjalp sidstnævnte for nylig Prodan med at færdiggøre en større ordre til Vestas, da det kneb med kapaciteten.

Se mulighederne

Videndelingen med de tidligere konkurrenter afskrækker ikke direktør Per Hastrup:

”Vi kan hjælpe hinanden med at åbne døre til nye kunder og nye markeder. Det handler om at se muligheder frem for trusler,” understreger han.

For Prodan er Grundfos og Vestas store kunder. Tidligere fik Prodan et produktionsforecast fra Vestas ca. et år frem i tiden. I dag rækker dette forecast kun 5-6 uger frem, og det illustrerer den ændring, der har været i markedet. Ingen producerer til lager, for der er ingen garanti for at kunderne vil aftage varerne. Derfor er underleverandørerne til større virksomheder nødt til at slå sig sammen for at klare sig fremover, ellers risikerer de deres eksistensgrundlag, vurderer Per Hastrup.

”De store koncerner ønsker at begrænse antallet af leverandører, så for at sikre vores fremtid er vi meget fokuserede på at placere os højere oppe i værdikæden,” forklarer Per Hastrup og tilføjer:

”Vore kunder har fokus på små lagre og præcise leverancer. Det stiller store krav til vores fleksibilitet, så vi kan være konkurrencedygtige også på at producere små serier. Fleksibiliteten opnår vi bl.a. ved at flytte kompetence ned i organisationen, så vi får en hurtigere og mere involverende beslutningsproces.”

Succes med efteruddannelse

Et af ISCRs initiativer er at arrangere faglige netværksmøder for medlemsvirksomhederne i mindre grupper inden for beslægtede fag og brancher. Netværksmøderne ledes af en erfaren konsulent med praktisk erfaring med effektivitets- og produktivitetsforbedringer i fremstillingsvirksomheder.

Sideløbende hermed er Prodan aktuelt i gang med et intensivt optimeringforløb på virksomheden under ledelse af ISCRs specialkonsulent. Forløbet indebærer bl.a. også målrettet efteruddannelse for Prodans medarbejdere på erhvervsakademiet Tradium i Randers, som har været gode til at lancere uddannelsesforløb, der understøtter ISCRs aktiviteter. Begge dele har været en succes for Prodan, hvilket er med til at lægge grunden til direktørens positive syn på det kommende år.

Outsourcing betaler sig ikke

Per Hastrup er overbevist om, at der sagtens kan drives rentabel industriproduktion i Danmark:

”Tidligere troede vi, at vi skulle outsource en vis procentdel af produktionen hvert år. Men hvis vi lægger alle omkostninger ved outsourcing sammen – f.eks. en meget længere gennemløbstid for en ordre – er vi blevet klar over, at det ikke kan svare sig”, forklarer han.

Virksomheden har gennem et forretningsudviklingsprojekt i 2011 mere end halveret ordrernes gennemløbstid, så den nu er på ca. 10 dage. Også på virksomheden Bosal Sekura Industries i Randers har man gode erfaringer med ISCRs aktiviteter. Her har man kunnet trække arbejdsopgaver hjem igen, som tidligere var blevet outsourcet til Baltikum.

Plads til flere

ISCR har eksisteret i godt et års tid i Randers. Indtil videre er der ca. 25 medlemsvirksomheder, men tovholder på netværket, projektmanager Erik Poulsen, håber, at endnu flere vil støde til: ”Det foreløbige arbejde allerede har allerede vist lovende resultater,” siger han og henviser bl.a. til Prodans fremskridt med fokus på effektivitetsforbedringer.

”Derfor håber jeg, at endnu flere virksomheder vil få øjnene op for de muligheder, det giver, at være med i vores aktiviteter,” fastslår Erik Poulsen, der gerne står til rådighed med flere oplysninger for interesserede virksomheder.

Erik Poulsen oplyser i øvrigt, at ISCR i løbet af vinteren lancerer nye aktiviteter inden for forretningsudvikling og afsætning.

 Print  Email

Ny togfond skaber muligheder for vækst

22.01.14: Tirsdag den 28. januar lægges der nye spor for erhvervslivet i Østjylland, når borgmester Claus Omann Jensen fra Randers Kommune åbner konferencen, ” Konkurrencekraft, nye vinde – nye veje.”

På konferencen vil kompetente og erfarne erhvervsfolk videregive deres erfaringer med ledelse, strategi og vækst. Desuden vil én af Transportministeriets nøglepersoner give de fremmødte et indblik i regeringens planer med togfonden og giver et bud på, hvilke gevinster togfonden medfører for beskæftigelsen i Danmark.

”Vi har et stærkt erhvervsliv i Randers, der på trods af finanskrise er lykkedes med at skabe vækst og forbedre konkurrencekraften, og den gode udvikling skal vi fortsætte. Konferencen kan give et bud på, om næste trin i erhvervsudviklingen måske kommer via togskinner og toge, og det har vi jo en stolt tradition for i Randers. Det bliver meget interessant at høre den 28. januar,” siger Claus Omann Jensen.

Erfarne virksomhedsejere deler viden

Konferencen er arrangeret af Industry Smart Center Randers, der har til formål at hjælpe virksomheder med at fastholde og udbygge industriel produktion i et højtlønsområde:

”Deltagerne på konferencen har virkelig noget at glæde sig til. Det er lykkedes Industry Smart Center Randers at få nogle af Danmarks førende virksomhedsledere som oplægsholdere samt professor Anders Drejer fra Ålborg Universitet, der kommer med input om nye teorier og praksis inden for strategi- og forretningsudvikling,” forklarer Erik Poulsen, der er project manager for ISCR. På konferencen er der desuden afsat tid til, at deltagerne kan netværke med hinanden.

Oplægsholdere:

  • Kontorchef, Lasse Winterberg, Center for Kollektiv Trafik i transportministeriet
  • Poul Knudsgaard, Vice President for MAN Diesel & Turbo og Kenneth Iversen, tidligere CEO for Unimerco
  • Anders Drejer, professor i Strategi og Forretningsudvikling på Aalborg Universitet

Fakta:

  • Konferencen ”Konkurrencekraft, nye vinde-nye veje” finder sted på Minervavej 63, 8960 Randers, tirsdag den 28. januar 2014 fra klokken 12.30- 16.30.
  • Tilmelding til Henrik Boldsen/ ISCR på mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , senest fredag den 24. januar.
  • Det er gratis at deltage

 Print  Email

Salgsfif til morgenkaffen

07.11.2013: Glem alt om dagslange møder og kedelige oplæg, når erhvervslivet i Randers skal have nye indput. Her samles virksomheder til en hurtig omgang brunch, mens de får nye idéer til at sælge og levere varer på det globale marked.

Onsdag morgen den 7. november 2013 havde Industry Smart Center i Randers samlet mange virksomheder i Randers til at få inspiration til salgs- og indkøbstips fra Michael Christensen fra stålgrossisten Lemvigh Müller og direktør Søren Mark Andersen fra Toppac A/S.

Blandt de mange deltagere var direktør Søren Dahl Larsen fra virksomheden Dahlitech A/S i Randers, der er medlem af udviklingscentret Industry Smart Center Randers:

”Det har været meget spændende at lytte til, hvordan andre firmaer driver forretning. Den øgede konkurrence gør, at vi alle skal tænke endnu mere kreativt, og derfor er det vigtigt at sparre og videndele med hinanden. Jeg blev især inspireret af oplægget fra Lemvigh Müller, der har haft succes med at finde samarbejdspartnere i Europa. Det er vejen frem. At finde sin egen niche og øge samarbejdet med andre,” fortæller Søren Dahl Larsen, der er direktør i Dahlitech A/S.

Firmaet Dan Dryer er nyt medlem af Industry Smart Center Randers:

”Det er super at starte morgenen med et par inspirerende oplæg. Vi er jo alle interesserede i at få fat i de store kunder rundt omkring i verden, og derfor har jeg taget min salgschef med i dag,” fortalte Susanne Friis Eden, der er direktør i Dan Dryer A/S

Fakta

Industry Smart Center Randers er et udviklingscenter, som har til formål at fastholde og udbygge industriel produktion i et højtlønsområde. Centret er et innovativt kraftcenter for fremstillingsvirksomheder, videninstitutioner  og offentlige myndigheder, der arbejder sammen for at fastholde og udvikle attraktive arbejdspladser inden for produktionsindustri

 

 Print  Email