d.jpg

ISCR temamøde om konsekvenserne af den nye persondataforordning

D. 29. januar 2018
 
Den nye persondataforordning træder snart i kraft. Det betyder, at virksomheder fra d. 25. maj skal have markant bedre styr på håndteringen af personfølsomme data om medarbejdere, leverandører og kunder end det har været tilfældet tidligere. Hvis ikke virksomhederne lever op til de nye regler om opbevaring og behandling af persondata, kan det betyde store bøder og, i yderste konsekvens, fængselsstraf. 
 
 
Flere rundspørger foretaget for bl.a. Jyllandsposten indikerer at overraskende mange virksomheder slet ikke er opmærksomme på de nye og strammere regler og ikke mindst de skærpede konsekvenser af ikke at leve op til reglerne efter d. 25. maj. 
 
Derfor er ISCR gået sammen med en specialist fra Lou Advokatfirma og afholder et temamøde, der skal give ISCR's medlemmer et klart indblik i, hvad de nye regler indebærer, og hvordan man sikrer sig, at man lever op til dem. Mødet afholdes d. 9. marts kl. 08-10 hos Lou Advokatfirma i Randers. 
 

Fakta om mødet

Alle virksomheder opbevarer og behandler persondata og personfølsomme oplysninger om medarbejdere og kunder. Disse persondata er omfattet af den nye persondataforordning, der træder i kraft fra 25. maj 2018. Der er tale om nye regler, der strammer kraftigt op på kravene til persondatahåndtering. Det betyder, at der nu kan gives bøder til virksomheder på op til 4 % af indtjeningen, hvis ikke den har styr på persondatahåndteringen. Især for mindre og mellemstore virksomheder kan det være en udfordring at få overblik over de nye krav. I samarbejde med Lou Advokatfirma vil ISCR derfor forsøge at bringe de nye regler om persondatahåndtering ned i praktisk øjenhøjde for ISCR-medlemmerne. På mødet vil Lou Advokatfirmas ekspert fortælle om de skærpede krav, og hvordan man lever op til dem.

Deltagelse er gratis for ISCR-medlemmer og tilmelding sker til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest d. 23. februar. 

Program

07:50       Ankomst og morgenbrød

08:00       Velkomst og dagsorden v/ Erik Poulsen, ISCR

08:15       Den nye persondataforordning – hvad betyder den for din virksomhed v/ Kasper Hendrup Andersen, advokatfuldmægtig, Lou Advokatfirma

Hvad er forskellen fra de hidtidige regler på området?

Hvad skal du især være opmærksom på ved de nye regler?

Hvad er konsekvenserne, hvis man ikke lever op til de nye regler?

09.15       Diskussion og spørgsmål vedr. forordning i plenum v/ alle

Hvordan opbevarer I jeres personoplysninger?

Hvilke oplysninger opbevarer I elektronisk?Hvad gør I hvis I mister kontrol over data eller oplever sikkerhedsbrud?

Hvad med videregivelse af data via sociale medier, drop box osv?

09:50       Afrunding og tak i dag v/ alle

 
 

ISCR og Aarhus Universitet får penge til at styrke ejerledede virksomheder i Randers

D. 20. december 2017

Fra 1. januar 2018 kan ISCR tilbyde de ejerledede medlemsvirksomheder et forløb med konkrete værktøjer og metoder til at styrke og håndtere vækst og strategi i virksomheden. Bl.a. er der mulighed for at få en erfaren og kvalificeret erhvervsleder koblet på virksomheden - sparringspartneren er særligt håndplukket til at understøtte den enkelte virksomheds behov. 

Forløbet varer 1,5 år og koster 25.000 kr., der betales i to rater. Forløbet er afprøvet i årene 2012-15 med 24 virksomheder, og der anvendes derfor metoder og tilgange som påviseligt styrker ejerledede små- og mellemstore virksomheder. 

Projektet har fået medieomtale i de lokale medier, bl.a. her. Se også projektet hjemmeside for mere information om de enkelte læringsmoduler og aktiviteter: Vækstledelse for Fremtiden

Ønsker du at høre mere om tilbuddet eller tilmelde dig, så skal du blot kontakte Jonas Andersen på 23839046 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ISCR søsætter nyt netværk for produktionsansvarlige

D. 25 juli 2017

Netværksgruppen skal skabe et fuldt fortroligt sparringsmiljø for ISCR 's produktionsvirksomheder. Det er formålet, at virksomhedernes produktionsansvarlige skal sparre med hinanden om udfordringer i den daglige produktion som fx produktionsplanlægning stresshåndtering og team-building. Første møde afholdes hos Hounö d. 16. august.

"Vi har siden 2014, med stor succes, facilitereret netværksgrupper inden for forretningsudvikling og effektivisering. Derfor er det oplagt, at vi nu henvender os til de produktionsansvarlige og forsøger at skabe rammerne for udveksling af gode erfaringer på tværs af ISCR-medlemmerne, siger projektleder Jonas Junge Andersen. 

Tidligere på året satte ISCR-virksomhederne Dahlitech, Hounö og LM Stålindustri sig sammen med ISCR's projektledere for at lave en brainstrom over, hvilke rammer og temaer, der kunne danne grundlaget for netværksgruppen. Det er således tale om et initiativ, der er udviklet og modnet af produktionsvirksomheder i ISCR med udgangspunkt i netop denne gruppe af virksomheders behov. Afsættet for netværksgruppen er 100 % fortrolighed blandt deltagerne. Der vil derfor heller ikke blive taget referat af møderne. 

"Det er vores klare forventning, at initiativet vil finde stor opbakning hos de øvrige ISCR-medlemmer, fordi det netop er udviklet og formet af ligesindede virksomheder fra netværket som medlemmerne har nemt ved at spejle sig i. Det er intentionen, at deltagervirksomhederne selv kan spille ind med temaer, udfordringer og idéer som ønskes diskuteret og belyst i netværksgruppen. Så det er udelukkende deltagernes behov og interesser, der kommer til at diktere dagsordenen. Det kan være alt lige fra målstyring til produktionsplanlægning, kapacitetsudligning, automatisering af svejseprocesser eller noget helt andet, slutter Jonas Junge Andersen.    

Fakta om netværk for produktionsansvarlige:

Målgruppe: Produktionsvirksomheder i ISCR

Formål: At styrke produktion og konkurrencekraft hos deltagerne 

Første møde: Hos Hounö A/S d. 16. august 2017

Tilmelding: Foregår til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ISCR inviterer til temamøde om digital omstilling i fremstillingsindustrien

D. 16. maj 2017 

Flere og flere fremstillingsvirksomheder omstiller deres forretning og organisation i retning af mere digitalisering. Det kan være implementering af intelligens eller teknologi i enten produkter, processer eller arbejdsgange. Fælles for de virksomheder, som bevæger sig i denne retning, er at de øger deres værdiskabelse, får nye kunder og opnår konkurrencefordele. ISCR inviterer nu til temamøde d. 15. juni på Memphis Mansion med det formål at øge randersindustriens opmærksomhed på og evne til at udnytte mulighederne ved den digitale omstilling.    

"I ISCR-sekretariatet holder vi meget øje med, hvad der rør sig hos de førende virksomheder inden for traditionel fremstilling. Og vi oplever, at dem der klarer sig bedst lige nu, er dem der formår at udnytte og implementere fx digitale teknologier og IT i deres produktion og produkter. Selvom virksomhederne i vores netværk er gode til også at holde sig opdateret på de digitale tendenser, så ser vi det som en del af vores opgave at præsentere medlemmerne for nogle cases som de virkelig kan spejle sig i og blive inspireret af", siger ISCR projektleder Jonas Junge Andersen.

Formålet med temamødet er at give ISCR's medlemmer et indblik i, hvordan sammenlignelige industrivirksomheder har udviklet sig fra at fokusere på traditionel produktion til nu at drive en forretning, præget af digitalisering og teknologisk nytænkning. Det skal bidrage til at øge forståelsen for fænomenet "digital omstilling", samtidig med at virksomheder selv får idéer til, hvordan digitaliseringsprocesser kan foregå i egen organisation. 

"Vi har bl.a. fået Veksø til at stille op med deres CEO, Kim Kristensen. Han kommer til fortælle om, hvordan Veksø har udviklet sig fra en traditionel smedevirksomhed til nu at lave intelligente og smarte løsninger til byrum, fx belysning, byrumsmøbler og smarte cykelstativer - alt sammen løsninger til udviklingen af det man i dag kalder "smart cities". Den udvikling Veksø har været inde i, har krævet en stor grad af ledelsesmæssig omstilling og tilpasning, og det er præcis den rejse vi gerne vil lade vores ISCR-medlemmer blive inspireret af", fortsætter Jonas Junge Andersen. 

Fakta om arrangementet

·         Hvad: Temamøde vedr. "Digital Ledelse i en Digital Tidsalder

·         Hvornår: D. 15. juni, kl. 07:45-11:00 

·         Hvor: På Memphis Mansion i Randers

·         Hvem: ISCR, Veksø A/S, Eltronic A/S, Seismonaut 

·         Forplejning: Der serveres morgenmad og kaffe fra kl. 07:45

·         Tilmelding: Foregår til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , senest d. 1. juni. 

 

Vink Plast optimerer produktionen i samarbejde med bachelorstuderende fra Aarhus

Vink Plast havde på forhånd afdæmpede forventninger til praktiksamarbejde med maskinmesterstuderende. Men mødet med en dygtig og selvstændig studerende fra Aarhus Maskinmesterskole har åbnet virksomhedens øjne for værdien af højtuddannet arbejdskraft.

Billedresultat for vink plast

Vink Plasts hovedsæde på Kristrup Engvej i Randers

D. 31. marts 2017

Vink Plast har ikke tidligere samarbejdet med højtuddannede studerende, da de i foråret 2016 bliver kontaktet af Aarhus Maskinmesterskole og industrinetværket Industry Smart Center Randers (ISCR). Da virksomheden imidlertid har et ønske om at optimere den interne produktions- og logistikoptimering, oprettedes en praktikantstilling, som fanger studerende på Aarhus Maskinmesterskole Danni Søndergaards opmærksomhed.

”Praktikopslaget fra Vink ramte lige det som jeg gerne ville arbejde med, nemlig produktionsoptimering og lean”. Jeg synes, at det lød rigtig spændende at få lov til at kigge med friske øjne på det fysiske flow i Vink og komme med mine egne forslag til, hvordan produktionen kunne optimeres”, siger Danni Søndergaard.  

Produktionschef i Vink, Jesper Stordal, er blevet overrasket over, hvor meget det har givet virksomheden, at have en maskinmesterstuderende tilknyttet:

”Vi har i lang gerne villet forbedre vores logistik-flow i produktionen. Men vi har manglet de ekstra ressourcer og friske øjne, der kunne hjælpe os videre i arbejdet. Nu har vi fået udarbejdet et rigtig godt beslutningsgrundlag til at ændre vores interne flow, som ville have kostet os kassen at få lavet hos et konsulenthus”. 

Samarbejdet forløb over to måneder i efteråret 2016 og blev afsluttet med, at Danni Søndergaard skrev sit bachelorprojekt med udgangspunkt i Vinks produktionsflow.

”Jeg har læst hele bacheloropgaven. Den tager udgangspunkt i det arbejde som Danni har lavet hos os med bl.a. at trække data ud om produktgrupper og deres flow hele vejen igennem virksomheden. Det er der kommet en meget værdifuld analyse ud af, som kommer til at anvise vores nye produktions lay-out og hjælpe os rigtig meget, når vi inden længe skal opstille nyt maskinel.

Men det er ikke kun Jesper Stordal og Vink, der har fået noget ud af samarbejdet. Danni Søndergaard er i kølvandet på forløbet hos Vink blevet afklaret omkring sit fremtidige speciale:

”Jeg er blevet helt overbevist om, at jeg skal specialisere mig inden for produktionsstyring og ledelse. Og jeg har fundet ud af, at jeg gerne vil arbejde med produktion og ledelse i en større dansk produktionsvirksomhed. Derfor tager jeg nu en cand.tech. i produktion på Aalborg Universitet. På den måde kan man sige, at min praktik hos Vink har gjort det klart for mig, hvad jeg gerne vil beskæftige mig med i fremtiden”, siger Danni Søndergaard.  

Hos Vink er man ganske begejstret for at kunne bidrage til uddannelsen af fremtidens dygtige, produktionsorienterede studerende:

”Vi kan jo se, at der også er en masse gevinster at hente for os, uden at vi skal bruge særlig lang tid på at holde vedkommende i hånden. Vi har holdt statusmøder i ny og næ, men ellers har Danni været stort set selvkørende, og han har selv taget initiativ til at snakke med de rette folk i produktionen for at komme videre. Så vi vil helt sikkert gerne have en dygtig studerende igen, når muligheden byder sig og næste skuffeprojekt skal i gang”, slutter Jesper Stordal.

NAVITAS

Navitas er et kraftcenter for uddannelse, forskning, innovation og iværksætteri

Aarhus Maskinmesterskole, Aarhus Universitets ingeniørretninger og Incuba er i front for Navitas

Kontakt:

Torben Rauff

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  // +4541227152

ISCR

ISCR(Industry Smart Center Randers) arbejder for at styrke konkurrencekraften hos fremstillingsindustrien, samt styrke samarbejdet mellem fremstillingsvirksomheder i Randers-området.

Kontakt:

Jonas Andersen

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  // +45 23839046

Erik Poulsen

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  // +45 40 74 34 55

OM TILBUDDET

ISCR og Navitas har indgået et samarbejde om at tilbyde relevante virksomheder i Randers Kommune vejledning og hjælp til at indgå i praktiksamarbejder med studerende fra Aarhus Maskinmesterskole og Aarhus Universitets ingeniørretninger.

Tilbuddet er målrettet fremstillingsvirksomheder, der har begrænsede erfaringer med at have højtuddannede praktikanter. Derudover fokuseres der også på virksomheder med relevante opgaver, der normalt ikke er kvalificeret til at være praktikplads grundet manglende ingeniør- eller maskinmesteransatte. I disse tilfælde hjælper Navitas med at finde en ekstern mentor, så virksomheden alligevel kan få en praktikant.