b.jpg

35 industriejere og -medarbejdere hørte om nye ledelsestilgange 

D. 26. oktober 2018 

Temaet var ledelse i opbrudstider, da ISCR afholdte velbesøgt inspirationsmøde på Memphis Mansion med blandt andre Nils VIllemoes på plakaten. 

Billedresultat for ledelse"Vi betragter det som lidt af et scoop, at vi har fået Nils Villemoes til at fortælle og underholde om ledelse. Han er jo danmarkskendt foredragsholder og derfor en eftertraftet og travl herre. Men da han hørte, at vi gerne ville sætte det her med nye ledelsestilgange i industrien på dagsordenen blev han vældig interessereti at komme og være med", siger ISCR projektleder Jonas Andersen. 

På morgenmødet d. 26. september deltog godt 35 repræsentanter fra ISCR's medlemsvirksomheder. Udover Nils VIllemoes var også en lokal underleverandørvirksomhed inden for metalindustrien på med et stærkt oplæg om, hvad man gør, når man bliver nødt til at skilles fra sin største kunde. En udfordring som flere og flere underleverandører enten oplever på egen krop eller forventer at stifte bekendskab på et tidspunkt. 

"Flere af vores medlemmer i ISCR har igennem de sidste 5 år oplevet, at vilkårene fra deres største kunder er blevet strammet mere og mere. Og flere af dem har taget konsekvensen af det og har sagt farvel til de største kunder. Det kræver mod at ligge sin strategi om på den måde. Så formålet med mødet har været at sætte fokus på udfordringerne ved at være så afhængig af sin store kunder, at man til sidst slides op og må gå nye veje. For hvordan gør man lige det? Det har vi gerne ville give nogle svar på sammen med vores medlemmer her i dag", slutter Jonas Andersen. 

Fakta om ISCR:

  • ISCR er et lokalt industrinetværk med fokus på underlevendører inden for fremstillingsindustrien i Randers
  • ISCR arbejder løbende på at styrke konkurrencekraften hos medlemmerne i foreningen
  • Dette gøres ved at udbyde og gennemføre både individuelle og kollektive forløb og møder om relevante emner og temaer
  • ISCR har 25 betalende medlemmer i foreningen og blev etableret i 2011 

 

ISCR temamøde om konsekvenserne af den nye persondataforordning

D. 29. januar 2018
 
Den nye persondataforordning træder snart i kraft. Det betyder, at virksomheder fra d. 25. maj skal have markant bedre styr på håndteringen af personfølsomme data om medarbejdere, leverandører og kunder end det har været tilfældet tidligere. Hvis ikke virksomhederne lever op til de nye regler om opbevaring og behandling af persondata, kan det betyde store bøder og, i yderste konsekvens, fængselsstraf. 
 
 
Flere rundspørger foretaget for bl.a. Jyllandsposten indikerer at overraskende mange virksomheder slet ikke er opmærksomme på de nye og strammere regler og ikke mindst de skærpede konsekvenser af ikke at leve op til reglerne efter d. 25. maj. 
 
Derfor er ISCR gået sammen med en specialist fra Lou Advokatfirma og afholder et temamøde, der skal give ISCR's medlemmer et klart indblik i, hvad de nye regler indebærer, og hvordan man sikrer sig, at man lever op til dem. Mødet afholdes d. 9. marts kl. 08-10 hos Lou Advokatfirma i Randers. 
 

Fakta om mødet

Alle virksomheder opbevarer og behandler persondata og personfølsomme oplysninger om medarbejdere og kunder. Disse persondata er omfattet af den nye persondataforordning, der træder i kraft fra 25. maj 2018. Der er tale om nye regler, der strammer kraftigt op på kravene til persondatahåndtering. Det betyder, at der nu kan gives bøder til virksomheder på op til 4 % af indtjeningen, hvis ikke den har styr på persondatahåndteringen. Især for mindre og mellemstore virksomheder kan det være en udfordring at få overblik over de nye krav. I samarbejde med Lou Advokatfirma vil ISCR derfor forsøge at bringe de nye regler om persondatahåndtering ned i praktisk øjenhøjde for ISCR-medlemmerne. På mødet vil Lou Advokatfirmas ekspert fortælle om de skærpede krav, og hvordan man lever op til dem.

Deltagelse er gratis for ISCR-medlemmer og tilmelding sker til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest d. 23. februar. 

Program

07:50       Ankomst og morgenbrød

08:00       Velkomst og dagsorden v/ Erik Poulsen, ISCR

08:15       Den nye persondataforordning – hvad betyder den for din virksomhed v/ Kasper Hendrup Andersen, advokatfuldmægtig, Lou Advokatfirma

Hvad er forskellen fra de hidtidige regler på området?

Hvad skal du især være opmærksom på ved de nye regler?

Hvad er konsekvenserne, hvis man ikke lever op til de nye regler?

09.15       Diskussion og spørgsmål vedr. forordning i plenum v/ alle

Hvordan opbevarer I jeres personoplysninger?

Hvilke oplysninger opbevarer I elektronisk?Hvad gør I hvis I mister kontrol over data eller oplever sikkerhedsbrud?

Hvad med videregivelse af data via sociale medier, drop box osv?

09:50       Afrunding og tak i dag v/ alle

 
 

ISCR og Aarhus Universitet får penge til at styrke ejerledede virksomheder i Randers

D. 20. december 2017

Fra 1. januar 2018 kan ISCR tilbyde de ejerledede medlemsvirksomheder et forløb med konkrete værktøjer og metoder til at styrke og håndtere vækst og strategi i virksomheden. Bl.a. er der mulighed for at få en erfaren og kvalificeret erhvervsleder koblet på virksomheden - sparringspartneren er særligt håndplukket til at understøtte den enkelte virksomheds behov. 

Forløbet varer 1,5 år og koster 25.000 kr., der betales i to rater. Forløbet er afprøvet i årene 2012-15 med 24 virksomheder, og der anvendes derfor metoder og tilgange som påviseligt styrker ejerledede små- og mellemstore virksomheder. 

Projektet har fået medieomtale i de lokale medier, bl.a. her. Se også projektet hjemmeside for mere information om de enkelte læringsmoduler og aktiviteter: Vækstledelse for Fremtiden

Ønsker du at høre mere om tilbuddet eller tilmelde dig, så skal du blot kontakte Jonas Andersen på 23839046 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ISCR søsætter nyt netværk for produktionsansvarlige

D. 25 juli 2017

Netværksgruppen skal skabe et fuldt fortroligt sparringsmiljø for ISCR 's produktionsvirksomheder. Det er formålet, at virksomhedernes produktionsansvarlige skal sparre med hinanden om udfordringer i den daglige produktion som fx produktionsplanlægning stresshåndtering og team-building. Første møde afholdes hos Hounö d. 16. august.

"Vi har siden 2014, med stor succes, facilitereret netværksgrupper inden for forretningsudvikling og effektivisering. Derfor er det oplagt, at vi nu henvender os til de produktionsansvarlige og forsøger at skabe rammerne for udveksling af gode erfaringer på tværs af ISCR-medlemmerne, siger projektleder Jonas Junge Andersen. 

Tidligere på året satte ISCR-virksomhederne Dahlitech, Hounö og LM Stålindustri sig sammen med ISCR's projektledere for at lave en brainstrom over, hvilke rammer og temaer, der kunne danne grundlaget for netværksgruppen. Det er således tale om et initiativ, der er udviklet og modnet af produktionsvirksomheder i ISCR med udgangspunkt i netop denne gruppe af virksomheders behov. Afsættet for netværksgruppen er 100 % fortrolighed blandt deltagerne. Der vil derfor heller ikke blive taget referat af møderne. 

"Det er vores klare forventning, at initiativet vil finde stor opbakning hos de øvrige ISCR-medlemmer, fordi det netop er udviklet og formet af ligesindede virksomheder fra netværket som medlemmerne har nemt ved at spejle sig i. Det er intentionen, at deltagervirksomhederne selv kan spille ind med temaer, udfordringer og idéer som ønskes diskuteret og belyst i netværksgruppen. Så det er udelukkende deltagernes behov og interesser, der kommer til at diktere dagsordenen. Det kan være alt lige fra målstyring til produktionsplanlægning, kapacitetsudligning, automatisering af svejseprocesser eller noget helt andet, slutter Jonas Junge Andersen.    

Fakta om netværk for produktionsansvarlige:

Målgruppe: Produktionsvirksomheder i ISCR

Formål: At styrke produktion og konkurrencekraft hos deltagerne 

Første møde: Hos Hounö A/S d. 16. august 2017

Tilmelding: Foregår til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ISCR inviterer til temamøde om digital omstilling i fremstillingsindustrien

D. 16. maj 2017 

Flere og flere fremstillingsvirksomheder omstiller deres forretning og organisation i retning af mere digitalisering. Det kan være implementering af intelligens eller teknologi i enten produkter, processer eller arbejdsgange. Fælles for de virksomheder, som bevæger sig i denne retning, er at de øger deres værdiskabelse, får nye kunder og opnår konkurrencefordele. ISCR inviterer nu til temamøde d. 15. juni på Memphis Mansion med det formål at øge randersindustriens opmærksomhed på og evne til at udnytte mulighederne ved den digitale omstilling.    

"I ISCR-sekretariatet holder vi meget øje med, hvad der rør sig hos de førende virksomheder inden for traditionel fremstilling. Og vi oplever, at dem der klarer sig bedst lige nu, er dem der formår at udnytte og implementere fx digitale teknologier og IT i deres produktion og produkter. Selvom virksomhederne i vores netværk er gode til også at holde sig opdateret på de digitale tendenser, så ser vi det som en del af vores opgave at præsentere medlemmerne for nogle cases som de virkelig kan spejle sig i og blive inspireret af", siger ISCR projektleder Jonas Junge Andersen.

Formålet med temamødet er at give ISCR's medlemmer et indblik i, hvordan sammenlignelige industrivirksomheder har udviklet sig fra at fokusere på traditionel produktion til nu at drive en forretning, præget af digitalisering og teknologisk nytænkning. Det skal bidrage til at øge forståelsen for fænomenet "digital omstilling", samtidig med at virksomheder selv får idéer til, hvordan digitaliseringsprocesser kan foregå i egen organisation. 

"Vi har bl.a. fået Veksø til at stille op med deres CEO, Kim Kristensen. Han kommer til fortælle om, hvordan Veksø har udviklet sig fra en traditionel smedevirksomhed til nu at lave intelligente og smarte løsninger til byrum, fx belysning, byrumsmøbler og smarte cykelstativer - alt sammen løsninger til udviklingen af det man i dag kalder "smart cities". Den udvikling Veksø har været inde i, har krævet en stor grad af ledelsesmæssig omstilling og tilpasning, og det er præcis den rejse vi gerne vil lade vores ISCR-medlemmer blive inspireret af", fortsætter Jonas Junge Andersen. 

Fakta om arrangementet

·         Hvad: Temamøde vedr. "Digital Ledelse i en Digital Tidsalder

·         Hvornår: D. 15. juni, kl. 07:45-11:00 

·         Hvor: På Memphis Mansion i Randers

·         Hvem: ISCR, Veksø A/S, Eltronic A/S, Seismonaut 

·         Forplejning: Der serveres morgenmad og kaffe fra kl. 07:45

·         Tilmelding: Foregår til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , senest d. 1. juni.