e.jpg

Stor interesse for Industry Smart Centre

22.08.2012: Det nyligt afholdte kick-off møde for Industry Smart Centre Randers trak mange interesserede deltagere til. De kunne høre flere foredrag under emnet produktivitetsforbedringer.

Ikke færre end 130 deltagere havde fundet frem til Tradium, hvor Industry Smart Centre Randers, ISCR, inviterede til foredrag om produktion og vækst. ISCR er et udviklingscenter, som har til formål at hjælpe virk­somheder til at fastholde og udbygge antallet af produktionsarbejdspladser i Danmark.

Forbedringer og effektiviseringer

Derfor var overskriften for mødet onsdag d. 22. august 2012 ”effektiviseringer og forbedringer” i industriproduktionen. Her kunne de mange deltagere bl.a. høre adm. direktør Niels Møller Jensen fra Grundfos fortælle, hvordan god ledelse kan være med til at øge produktiviteten med 10%. Derudover talte også Rene Søborg fra Spæncom A/S om effektiviseringer, ligesom fabrikschef Martin Høy fra Martin Professional A/S forklarede deltagerne, hvorfor virksomheden har trukket arbejdsopgaver fra Kina og hjem til Danmark.

Opfølgning med nyt møde

Efter succesen i sidste uge er ISCR allerede på banen igen med endnu et arrangement. Denne gang inviterer erhvervsnetværket til informationsmøde om udviklingen og mulighederne i vindmølleindustrien. Det er en branche, som forventer en ændret konkurrencesituation i de kommende år. Derfor er der god grund til at få et indblik i de fremtidige udfordringer på netop dette område. Det vil erhvervspolitisk konsulent i vindmølleindustrien Thomas Sylvest fortælle om mens Flemming Werk fra styregruppen for ISCR vil vise rundt på virksomheden VSB.

 Print  Email

Muligheder i vindmølleindustrien

20.09.2012: Analytikere forudser, at vindmølleindustrien vil blive mødt af en kraftig konkurrence på pris fra udlandet i de kommende år. Derfor er der fokus på vindindustrien på et informationsmøde i Randers.

Den gennemsnitlige årlige omsætning i vindmølleindustrien er steget med 10 pct. i perioden 2006-2011. Dermed har vindindustrien været en hastigt voksende branche i Danmark. Men iagttagere spår, at vindmølleindustrien i de kommende år vil opleve en markant priskonkurrence fra udlandet og et deraf følgende opbrud i værdikæden. Det ventes således, at vindmøllefabrikanter i højere grad vil ef­terspørge systemløsninger fra færre leverandører. Det vil bl.a. stille store krav til leveran­dører i vindmølleindustrien.

Informationsmøde om udviklingen

Det er baggrunden for at Industry Smart Center Randers nu er medarrangør af et informationsmøde om den forventede udvikling inden for vindindustrien. Her vil erhvervspolitisk konsulent Thomas Sylvest fortælle om udviklingen og potentialerne i vindmølleindustrien. På informationsmødet vil deltagerne også blive præsenteret for netværket ISCR, som du kan læse mere om i boksen til højre. Endelig vil direktør Flemming Werk fra VSB Industri- og Stålmontage A/S vise rundt på virksomheden.

 Print  Email