f.jpg

Robotmøde på tværs af ISCR netværksgrupper 

D. 19. august 2019 

I midten af juni var 30 industriledere og produktionsansvarlige samlede til møde om teknologi og automation i produktionsvirksomheder. På Memphis Mansion hørte forsamlingen om de allernyeste tendenser i fremstillingsindustrien, når det kommer til robotter, samarbejde cobots og kunstig intellegens.  

 

"Vi ved at mange afi  metal- og plastvirksomhederne her i Randers, har et ønske om at bruge flere robotter i deres produktion. Det handler dels om at holde omkostningerne nede, og dels også om at imødekomme manglen på arbejdskraft i industribranchen. Mange af virksomhederne her i dag har allerede robotter og har gjort gode og mindre gode erfaringer med det. Derfor har vi inviteret en af landets skarpeste specialister på området til Randers for at høre virksomhederne klogere på the do's and the don'ts, når det kommer til valg, indkøring og drift af de nye robottyper på markedet", fortæller ISCR projektleder Jonas Andersen.  

På mødet fortalte robotspecialist fra Teknologisk Institut i Odense, Søren Peter Johansen, om de mange nye typer af robotter, automation og teknologi, der myldrer frem på markedet. Som en del af mødet gik Søren Peter Johansen i tæt dialog med virksomhederne, der på den måde fik god sparring på de mange spørgsmål, der gør sig gældende, når virksomheder overvejer at automatisere deres processer. Under mødet var der afsat tid til at virksomhederne i plenum kunne øse ud af deres egen "robothistorik", således at virksomhederne gik gavn af hinandens, til tider, dyrtkøbte erfaringer. 

"Det er i dag blevet enormt tydeligt for os alle, hvor vigtigt det er at tilgå det her med indkøb og implementering af robotter på en strategisk smart møde. Dvs. at man som virksomhed starter med at lavet et grundigt tjek af virksomhedens produktion, før man lægger sig fast på på, hvilken proces man ønsker automatiseret, hvilken robottype man bør vælge og hvilken leverandør, der kan levere den rette løsning", fortsætter Jonas Andersen. 

Teknologisk Institut udfører netop denne slags uvildige tredjeparts tjek af virksomheders produktion. Som en del af den rapport Teknologisk Institut udarbejder til virksomheden, udpeges 3-4 leverandører, der vurderes at kunne levere løsningen. Herudover tilbyder Teknologisk Institut også hjælp med indkøring og test af robotter ved brug af deres avancerede konfigurationsteknologi, der kan simulere hvordan robotter kommer til at køre efter implementering.

"Formålet med mødet er at præsentere ISCR virksomhederne for de relativt billige muligheder de har for at få hjælp fra Teknologisk Institut på det her område. Dernæst har det været vigtigt for os at opdatere virksomhederne på adgangen til og priserne på fx pakkerobotter, logistikrobotter og så videre. Der sker også rigtig meget i forhold til at kunne lave visuel kvalitetskontrol af emner, ligesom man nu kan få cobots, hvor man kan programmere en robotarm ved fysisk at trække den rundt frem for at skulle lave digital programmering. Det gør jo, at robotterne lige pludselig bliver meget mere tilgængelige for almindelige produktionsvirksomheder. Så vi håber, at virksomhederne har fået en hel masse ud af sparringen med hinanden og med Teknologisk Institut, så de har ro i maven, når de skal ud at investere i ny teknologi", slutter Jonas Andersen.

 Print  Email

ISCR-medlemmer i fuld gang med nye strategiforløb

I løbet af 2018 og 2019 får 5 industrivirksomheder i Industry Smart Center Randers (ISCR) opdateret deres forretnings- og salgsstrategi. Forløbene gennemføres af specialist i forretningsudvikling og med markant tilskud fra ISCR.

Billedresultat for business model canvas

”Det glæder os, at vi igen kan give tilskud til denne slags forløb. Vi ved af erfaring, at individuelle forløb med dygtige forretningskonsulenter, virkelig kan gøre en forskel for en virksomheds produkt, services og kunder. Og her skræddersyer vi forløb, der passer til enkelte virksomheds konkrete behov og udgangspunkt”, siger ISCR projekt manager Erik Poulsen.

En af de virksomheder, der har været igennem et forløb er ovnproducenten Hounö. Virksomheden har siden 2012 gennemgået en hastig udvikling med stadigt mere fokus på implementering af cloud services og smart phone teknologi som en integreret del af deres ovnløsninger til bl.a. MacDonalds og Burger King. Som led i denne proces ønskede Hounö støtte fra ISCR til at facilitere arbejdet med at udvikle ”fremtidens industriovn”.  

”Vi havde brug for at engagere en bredere del af vores organisation i strategiarbejdet omkring vores værdibudskaber, samt nye mulige forretningsmodeller i forbindelse med design af ny produkt platform, og IoT-løsning. Den støtte som vi har fået i forløbet har medført, at vi har fået kortlagt de vigtigste udfordringer og problemer som vi gerne vil løse for kunderne med fremtidens ovn”, fortæller direktør i Hounö Morten Ammentorp Nielsen.

Hounö har i længere tid arbejdet med at udvikle en ny ovn baseret på modularisering, billigere produktion og høj grad af automation i fremstillingsprocessen.

”Vi er nu klar til at kigge på konkrete forretningsmodeller og kundestrategier for de nye ovne. Det har været guld værd at få støtte til at facilitere de  komplekse processer og den videnopbygning, der har været nødvendig for at kunne skabe den størst mulige værdi for vores kunder og slutbrugere af ovnene”, slutter Morten Ammentorp Nielsen.

Selvom der nu gennemføres en række strategiforløb, så er det ikke første gang, at ISCR udbyder denne slags forløb. Strategiforløb var faktisk en af første aktiviteter, der blev tilbudt, da netværket blev etableret i 2012.

”Vi har tilbage i 2012-2015 kørt lignende forløb med stor succes. Det er lykkedes bl.a. fordi vi har et godt og tillidsfuldt forhold til vores virksomheder, der tillader den form for åbenhed der er nødvendig, når vi snakker om følsomme emner som fx strategiudvikling. Men succesen skal dog primært tilskrives virksomhederne. Det er dem, der er kommet med de nye idéer og dem, der har sørget for at implementere de aftaler, der ligger i handlingsplanerne”, siger Erik Poulsen.

Udover forløbene hos Hounö, er der gennemført yderligere to forløb. Der er pt. planlagt et forløb med en fjerde virksomhed i 2019. Det betyder, at der stadig er plads til at en enkelt virksomhed mere kan få hjælp til at skærpe sin forretningsmodel med støtte fra ISCR.

Fakta om ISCR:

  • ISCR er et lokalt industrinetværk med fokus på fremstillingsindustrien i Randers
  • ISCR arbejder løbende på at styrke konkurrencekraften hos foreningens medlemmer
  • ISCR har 25 betalende medlemmer i foreningen og blev etableret i 2012

Hvis man er interesseret i at høre mere, er man velkommen til at kontakte projekt manager Erik Poulsen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller Jonas Andersen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Læs også mere på iscr.dk.

 Print  Email

35 industriejere og -medarbejdere hørte om nye ledelsestilgange 

D. 26. oktober 2018 

Temaet var ledelse i opbrudstider, da ISCR afholdte velbesøgt inspirationsmøde på Memphis Mansion med blandt andre Nils VIllemoes på plakaten. 

Billedresultat for ledelse"Vi betragter det som lidt af et scoop, at vi har fået Nils Villemoes til at fortælle og underholde om ledelse. Han er jo danmarkskendt foredragsholder og derfor en eftertraftet og travl herre. Men da han hørte, at vi gerne ville sætte det her med nye ledelsestilgange i industrien på dagsordenen blev han vældig interessereti at komme og være med", siger ISCR projektleder Jonas Andersen. 

På morgenmødet d. 26. september deltog godt 35 repræsentanter fra ISCR's medlemsvirksomheder. Udover Nils VIllemoes var også en lokal underleverandørvirksomhed inden for metalindustrien på med et stærkt oplæg om, hvad man gør, når man bliver nødt til at skilles fra sin største kunde. En udfordring som flere og flere underleverandører enten oplever på egen krop eller forventer at stifte bekendskab på et tidspunkt. 

"Flere af vores medlemmer i ISCR har igennem de sidste 5 år oplevet, at vilkårene fra deres største kunder er blevet strammet mere og mere. Og flere af dem har taget konsekvensen af det og har sagt farvel til de største kunder. Det kræver mod at ligge sin strategi om på den måde. Så formålet med mødet har været at sætte fokus på udfordringerne ved at være så afhængig af sin store kunder, at man til sidst slides op og må gå nye veje. For hvordan gør man lige det? Det har vi gerne ville give nogle svar på sammen med vores medlemmer her i dag", slutter Jonas Andersen. 

Fakta om ISCR:

  • ISCR er et lokalt industrinetværk med fokus på underlevendører inden for fremstillingsindustrien i Randers
  • ISCR arbejder løbende på at styrke konkurrencekraften hos medlemmerne i foreningen
  • Dette gøres ved at udbyde og gennemføre både individuelle og kollektive forløb og møder om relevante emner og temaer
  • ISCR har 25 betalende medlemmer i foreningen og blev etableret i 2011 

 

 Print  Email

ISCR temamøde om konsekvenserne af den nye persondataforordning

D. 29. januar 2018
 
Den nye persondataforordning træder snart i kraft. Det betyder, at virksomheder fra d. 25. maj skal have markant bedre styr på håndteringen af personfølsomme data om medarbejdere, leverandører og kunder end det har været tilfældet tidligere. Hvis ikke virksomhederne lever op til de nye regler om opbevaring og behandling af persondata, kan det betyde store bøder og, i yderste konsekvens, fængselsstraf. 
 
 
Flere rundspørger foretaget for bl.a. Jyllandsposten indikerer at overraskende mange virksomheder slet ikke er opmærksomme på de nye og strammere regler og ikke mindst de skærpede konsekvenser af ikke at leve op til reglerne efter d. 25. maj. 
 
Derfor er ISCR gået sammen med en specialist fra Lou Advokatfirma og afholder et temamøde, der skal give ISCR's medlemmer et klart indblik i, hvad de nye regler indebærer, og hvordan man sikrer sig, at man lever op til dem. Mødet afholdes d. 9. marts kl. 08-10 hos Lou Advokatfirma i Randers. 
 

Fakta om mødet

Alle virksomheder opbevarer og behandler persondata og personfølsomme oplysninger om medarbejdere og kunder. Disse persondata er omfattet af den nye persondataforordning, der træder i kraft fra 25. maj 2018. Der er tale om nye regler, der strammer kraftigt op på kravene til persondatahåndtering. Det betyder, at der nu kan gives bøder til virksomheder på op til 4 % af indtjeningen, hvis ikke den har styr på persondatahåndteringen. Især for mindre og mellemstore virksomheder kan det være en udfordring at få overblik over de nye krav. I samarbejde med Lou Advokatfirma vil ISCR derfor forsøge at bringe de nye regler om persondatahåndtering ned i praktisk øjenhøjde for ISCR-medlemmerne. På mødet vil Lou Advokatfirmas ekspert fortælle om de skærpede krav, og hvordan man lever op til dem.

Deltagelse er gratis for ISCR-medlemmer og tilmelding sker til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest d. 23. februar. 

Program

07:50       Ankomst og morgenbrød

08:00       Velkomst og dagsorden v/ Erik Poulsen, ISCR

08:15       Den nye persondataforordning – hvad betyder den for din virksomhed v/ Kasper Hendrup Andersen, advokatfuldmægtig, Lou Advokatfirma

Hvad er forskellen fra de hidtidige regler på området?

Hvad skal du især være opmærksom på ved de nye regler?

Hvad er konsekvenserne, hvis man ikke lever op til de nye regler?

09.15       Diskussion og spørgsmål vedr. forordning i plenum v/ alle

Hvordan opbevarer I jeres personoplysninger?

Hvilke oplysninger opbevarer I elektronisk?Hvad gør I hvis I mister kontrol over data eller oplever sikkerhedsbrud?

Hvad med videregivelse af data via sociale medier, drop box osv?

09:50       Afrunding og tak i dag v/ alle

 
 

 Print  Email

ISCR og Aarhus Universitet får penge til at styrke ejerledede virksomheder i Randers

D. 20. december 2017

Fra 1. januar 2018 kan ISCR tilbyde de ejerledede medlemsvirksomheder et forløb med konkrete værktøjer og metoder til at styrke og håndtere vækst og strategi i virksomheden. Bl.a. er der mulighed for at få en erfaren og kvalificeret erhvervsleder koblet på virksomheden - sparringspartneren er særligt håndplukket til at understøtte den enkelte virksomheds behov. 

Forløbet varer 1,5 år og koster 25.000 kr., der betales i to rater. Forløbet er afprøvet i årene 2012-15 med 24 virksomheder, og der anvendes derfor metoder og tilgange som påviseligt styrker ejerledede små- og mellemstore virksomheder. 

Projektet har fået medieomtale i de lokale medier, bl.a. her. Se også projektet hjemmeside for mere information om de enkelte læringsmoduler og aktiviteter: Vækstledelse for Fremtiden

Ønsker du at høre mere om tilbuddet eller tilmelde dig, så skal du blot kontakte Jonas Andersen på 23839046 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Print  Email