c.jpg

ISCR Netværk 

ISCR udvikler og driver 3 netværksgrupper for medlemmerne:

1) Netværk for direktører og ejerledere: Gruppen mødes en gang i kvartalet hos skiftende virksomheder i gruppen. Møderne tager udgangspunkt i aktuelle udfordringer og muligheder hos den pågældende værtsvirksomhed, mens der ofte også vil være et eksternt oplæg om nye tendenser inden for forretningsudvikling til inspiration for gruppen. 

2) Netværk for produktionsansvarlige: Gruppen mødes en gang i kvartalet hos skiftende virksomheder i gruppen. På møderne diskuteres alt fra nye veje til rekruttering af produktionsmedarbejdere over teknisk optimering og robottisering i produktionsapparatet til brugen af underleverandører til at klare større opgaver. 

3) Netværk for plastvirksomheder: Gruppen består af 15 udviklingsorienterede plastproduktionsvirksomheder i Randers. Gruppen mødes 3-4 gange årligt, og møderne handler typisk om nye samarbejdsmuligheder med eksterne aktører såsom Universiteter, Regionshospital, GTS'er, affaldsaktører og teknologileverandører. Herudover driver gruppen løbende projekter, der retter sig imod styrket rekruttering af medarbejdere til plastindustrien i Randers og partnerskaber der styrker mulighederne for øget plastgenanvendelse. 

Temamøder:

ISCR afholder 2-3 gange om året desuden tværgående temamøder for alle betalende medlemmer. Ofte vil udgangspunktet for temamøderne kredse om nye ledelsesværktøjer, motivation af medarbejdere eller HR-relaterede emner. ISCR har over årene haft en række spændende oplægsholdere til at inspirere virksomhederne på temamøderne, heriblandt indkøbs- og HR-chefer fra store industrilokomotiver som Siemens og Vestas og mere kreative og skæve indspark fra bl.a. ledelsesguru Nils Villemoes. 

Vil du høre mere?

Hvis du ønsker at høre mere om ISCR's netværksaktiviteter, så kontakt projekleder Jonas Andersen på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller 23839046. 

 Print  Email