f.jpg

ISCR - for virksomhedslederens udfordringer

Vi tilbyder vores medlemmer en række aktiviteter, hvor ISCR har tæt dialog med fremstillingsvirksomheder i Randers om:

  • Effektivitets- og produktivitetsforbedring
  • Forretningsudvikling og strategi
  • Salg og Afsætning
  • Markedsføring via sociale medier
  • Højtuddannet teknisk arbejdskraft

Derfor er vi medlem af ISCR

Her kan du høre, hvorfor Dermapharm valgte at blive medlem af ISCR

Effektivitets- og Produktivitetsforbedring

Det er centralt, at fremstillingsvirksomheder konstant optimerer og forbedrer både deres produkter og produktion, for at forblive konkurrencedygtige på det globale marked. ISCR hjælper virksomhederne med at optimere og udvikle deres produktion med hjælp fra dygtige, eksterne eksperter på området.

Forretningsudvikling og strategi

Forretningsudvikling sætter fokus på fremstillingsvirksomhedernes rolle til at indgå i strategiske partnerskaber med store, globale kunder. Der er fokus på virksomhedens placering i værdikæden, samarbejde med kolleger, leverandører og kunder. Forretningsudvikling arbejder også med virksomheders langsigtede strategi i forhold til globale kunder, der opererer med langsigtede planer og færre underleverandører.

Afsætning og markedsføring

En professionel salgsorganisation er central for fremstillingsvirksomheders vækst. ISCR hjælper med det strategiske salgsarbejde, der fokuserer på både eksportmulighederne såvel som indgåelse af salgssamarbejder med kolleger inden for samme eller lignende brancher.

Markedsføring via sociale medier

Markedsføring, salg og rekruttering er af afgørende vigtighed for SMV'er inden for fremstillingsindustrien. Derfor tilbyder ISCR løbende opkvalificering og kurser inden for brugen af digitale og sociale medier til styrkelse af virksomheders profil. 

Højtuddannet teknisk arbejdskraft

ISCR har et stærkt samarbejde med maskinmester- og ingeniørhøjskolen i Aarhus (Navitas) samt maskinmesterskolerne i Frederikshavn og Fredericia. Herigennem formidler ISCR kontakt til skolernes studerende og støtter ISCR's medlemmer i at udarbejde praktik- og projektopslag. Medlemmerne har således løbende praktikanter tilkoblet som hjælper virksomhederne med at styrke konkurrencekraften - fx. via projekter om procesoptimering, lean og produktionsstyring. 

 

 Print  Email