d.jpg

Gør konkurrenten til kollega

03.01.2013: På virksomheden Prodan A/S i Randers opfatter man ikke længere andre virksomheder i samme branche som konkurrenter. For at stå stærkere i markedet og styrke virksomhedens konkurrencekraft hjælper tidligere konkurrenter nu hinanden i samarbejde med Industry Smart Center Randers - ISCR.

”Vi er blevet mere konkurrencedygtige, end vi var tidligere,” fortæller Per Hastrup, der er administrerende direktør i Prodan A/S i Randers, om det seneste års forløb. Her har metal- og plastbearbejdningsvirksomheden samarbejdet med netværket ISCR – Industry Smart Center Randers, der har som overordnet formål at forbedre østjyske virksomheders konkurrencekraft og derved bevare produktionsarbejdspladser i Danmark.

Del viden og brug dygtige konsulenter

Prodan A/S beskæftiger i dag 116 medarbejdere, men direktør Per Hastrup vurderer, at dette tal vil stige til ca. 130 i løbet af 2013. Opskriften på den forbedrede konkurrencekraft er, at dele viden og ressourcer med virksomheder, hvoraf en del tidligere var konkurrenter og at bruge kompetente konsulenter til at effektivisere produktion, logistik og administration. Og det er netop, hvad der sker i samarbejdet med ISCR.

”I dag samarbejder vi med flere forskellige tidligere konkurrenter – nu kalder jeg dem kolleger,” fortæller Per Hastrup og peger bl.a. på randersvirksomhederne VSB, Bosal Sekura Industries, Randers Tandhjulsfabrik og Bødker Smede- og Maskinværksted.

Som eksempel hjalp sidstnævnte for nylig Prodan med at færdiggøre en større ordre til Vestas, da det kneb med kapaciteten.

Se mulighederne

Videndelingen med de tidligere konkurrenter afskrækker ikke direktør Per Hastrup:

”Vi kan hjælpe hinanden med at åbne døre til nye kunder og nye markeder. Det handler om at se muligheder frem for trusler,” understreger han.

For Prodan er Grundfos og Vestas store kunder. Tidligere fik Prodan et produktionsforecast fra Vestas ca. et år frem i tiden. I dag rækker dette forecast kun 5-6 uger frem, og det illustrerer den ændring, der har været i markedet. Ingen producerer til lager, for der er ingen garanti for at kunderne vil aftage varerne. Derfor er underleverandørerne til større virksomheder nødt til at slå sig sammen for at klare sig fremover, ellers risikerer de deres eksistensgrundlag, vurderer Per Hastrup.

”De store koncerner ønsker at begrænse antallet af leverandører, så for at sikre vores fremtid er vi meget fokuserede på at placere os højere oppe i værdikæden,” forklarer Per Hastrup og tilføjer:

”Vore kunder har fokus på små lagre og præcise leverancer. Det stiller store krav til vores fleksibilitet, så vi kan være konkurrencedygtige også på at producere små serier. Fleksibiliteten opnår vi bl.a. ved at flytte kompetence ned i organisationen, så vi får en hurtigere og mere involverende beslutningsproces.”

Succes med efteruddannelse

Et af ISCRs initiativer er at arrangere faglige netværksmøder for medlemsvirksomhederne i mindre grupper inden for beslægtede fag og brancher. Netværksmøderne ledes af en erfaren konsulent med praktisk erfaring med effektivitets- og produktivitetsforbedringer i fremstillingsvirksomheder.

Sideløbende hermed er Prodan aktuelt i gang med et intensivt optimeringforløb på virksomheden under ledelse af ISCRs specialkonsulent. Forløbet indebærer bl.a. også målrettet efteruddannelse for Prodans medarbejdere på erhvervsakademiet Tradium i Randers, som har været gode til at lancere uddannelsesforløb, der understøtter ISCRs aktiviteter. Begge dele har været en succes for Prodan, hvilket er med til at lægge grunden til direktørens positive syn på det kommende år.

Outsourcing betaler sig ikke

Per Hastrup er overbevist om, at der sagtens kan drives rentabel industriproduktion i Danmark:

”Tidligere troede vi, at vi skulle outsource en vis procentdel af produktionen hvert år. Men hvis vi lægger alle omkostninger ved outsourcing sammen – f.eks. en meget længere gennemløbstid for en ordre – er vi blevet klar over, at det ikke kan svare sig”, forklarer han.

Virksomheden har gennem et forretningsudviklingsprojekt i 2011 mere end halveret ordrernes gennemløbstid, så den nu er på ca. 10 dage. Også på virksomheden Bosal Sekura Industries i Randers har man gode erfaringer med ISCRs aktiviteter. Her har man kunnet trække arbejdsopgaver hjem igen, som tidligere var blevet outsourcet til Baltikum.

Plads til flere

ISCR har eksisteret i godt et års tid i Randers. Indtil videre er der ca. 25 medlemsvirksomheder, men tovholder på netværket, projektmanager Erik Poulsen, håber, at endnu flere vil støde til: ”Det foreløbige arbejde allerede har allerede vist lovende resultater,” siger han og henviser bl.a. til Prodans fremskridt med fokus på effektivitetsforbedringer.

”Derfor håber jeg, at endnu flere virksomheder vil få øjnene op for de muligheder, det giver, at være med i vores aktiviteter,” fastslår Erik Poulsen, der gerne står til rådighed med flere oplysninger for interesserede virksomheder.

Erik Poulsen oplyser i øvrigt, at ISCR i løbet af vinteren lancerer nye aktiviteter inden for forretningsudvikling og afsætning.